Patienten

Als u ouder wordt en de beweeglijkheid van hun lichaam ziet afnemen, komt u doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatrie
fysiotherapeut).

De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis van verouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling door een geriatrie fysiotherapeut bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van vaardigheden en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

Geriatrie fysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatrie fysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de
geriatrie fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het centraal kwaliteitsregister geriatrie fysiotherapie.

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de twintigste behandeling veelal in aanmerking komen voor
vergoeding uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.

Vind een geriatriefysiotherpeut in de buurt.